چهارشنبه 06 مرداد ماه 1400
   
  خدمات ایمنی  
 

:  مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی آتش نشانی ایمانشهر

                           علی حیدری                   

:  اسامی کارکنان واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی آتش نشانی ایمانشهر 

        مصطفی صالحی        مجید صادقی     پرویز دهقان                  رضا علی قجاوند

125     تلفن   

وظایف مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایمانشهر

تلفن ارتباط با آتش نشانی : 125 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

-         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

-         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری و عقیدتی

-         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل

-         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف

-         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار

-         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

  تصويرگردان  
 
مناقضه و مزايدهجذب سرمايه گذاريپيرامون شهرپيوند ها
 

 

Copyright (c) 1400/05/06 www.imanshahr.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا